Cookiebeleid en privacybeleid

Cookiebeleid

De bescherming van uw privéleven is voor ons een prioriteit. In dit verband verbinden wij ons ertoe de persoonsgegevens van onze online gebruikers die door middel van cookies, tags en tracers (hierna “cookies” genoemd) worden verzameld, te beschermen en deze met de grootste zorg te verwerken, in overeenstemming met de geldende wetgeving.
  1. Algemene informatie

Cookies zijn bestanden die door websites of applicaties op uw toegang terminal worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt. We onderscheiden functionele cookies (bijvoorbeeld wanneer u een taal kiest of aankopen aan uw “winkelwagen” toevoegt), sessiecookies (tijdelijk) en trackingcookies (die het gedrag analyseren en registreren dat u op de website aanneemt om u een optimale gebruikerservaring te bieden).

Afhankelijk van het type cookie dat wordt gebruikt, kan de informatie die door een cookie wordt verzameld, persoonlijke informatie bevatten. In dit geval zullen deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met ons handvest voor Privéleven www.greenbizz.brussels/nl/privacy/

Alle vragen of verzoeken met betrekking tot de verwerking van cookies kunnen worden gericht aan het volgende e-mailadres: privacy@greenbizz.brussels .

  1. Soorten gebruikte cookies

Behoudens uw voorafgaande toestemming (banner gepubliceerd op onze website), kunnen wij de volgende cookies op uw computer installeren, die wij onderscheiden op basis van hun doel:

  • Essentiële / strikt noodzakelijke cookies:

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van onze website en kunnen niet worden uitgeschakeld. Ze worden geconfigureerd als reactie op acties die u op onze website onderneemt, zoals het definiëren van uw privacyinstellingen, uw inloggegevens of het invullen van onze formulieren. Deze cookies maken het voor u gemakkelijker om door onze website te navigeren (bijvoorbeeld om terug te keren naar een vorige pagina, etc.).

  • Niet-essentiële cookies

Deze cookies zijn niet noodzakelijk voor het goed functioneren van onze website, maar ze helpen ons wel om u een verbeterde en gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden.

  • Functionele cookies:

Door middel van deze cookies kunnen wij u een optimale en gepersonaliseerde werking en ervaring van onze website bieden. Deze cookies kunnen op uw computer worden geplaatst door ons of door externe leveranciers waarvan wij de diensten aan onze pagina’s hebben toegevoegd.

  • Analytische cookies:

Met deze cookies kunnen we de bezoeken aan onze website en het verkeer analyseren om zo de prestaties van onze website te kunnen meten en verbeteren. Deze cookies stellen ons in staat om te zien welke pagina’s het populairst zijn en wat het surfgedrag van onze bezoekers is.

  • Gerichte reclamecookies:

Deze cookies kunnen door onze reclamepartners op onze website worden geplaatst. Ze kunnen door deze bedrijven worden gebruikt om uw voorkeuren te leren kennen en u relevante reclame op andere websites aan te bieden.

  1. Levensduur van cookies

In ieder geval zal de levensduur van onze cookies niet langer zijn dan 13 maanden.

  1. Cookiebeheer

U kunt het gebruik van cookies beperken of uitschakelen door de instellingen of opties van uw browser te gebruiken (Explorer, Edge, Firefox, Chrome, Safari,….).

Via uw browser kunt u ook alle of een deel van de cookies die op uw apparaat zijn opgeslagen, bekijken en verwijderen. U vindt de instructies in dit verband in het “Help” menu van uw browser. Houd er rekening mee dat als u sommige cookies verwijdert, onze website of sommige functies ervan mogelijk niet meer werken.

  1. Update

Wij kunnen te allen tijde ons cookiebeleid bijwerken door een nieuwe versie op onze website te publiceren. Wij raden u daarom aan deze regelmatig te raadplegen.

 

Laatste wijziging: 21/08/2019
Privacybeleid

Wanneer u aangeeft geïnteresseerd te zijn in onze diensten of bij ons een ruimte huurt of gebruik maakt van onze diensten, verwerken wij uw persoonsgegevens.

Wij hechten bijzonder veel belang aan de bescherming van uw gegevens. Daarom hebben wij dit privacybeleid opgesteld om u in het bijzonder uit te leggen welke gegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden.
INHOUDSOPGAVE

A. TOEPASSELIJK RECHT EN VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE
B. GEGEVENSCATEGORIEËN
C. DOEL VAN DE VERWERKING
D. COOKIES
E. ONTVANGERS VAN DE GEGEVENS
F. BEELDRECHTEN
G. BEWAARTERMIJN
H. BIJWERKING VAN DE GEGEVENS
I. GEGEVENSBESCHERMING
J. UW RECHTEN
K. VRAGEN
L. WIJZIGINGEN

A. TOEPASSELIJK RECHT EN VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Wij garanderen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens) en onder de verantwoordelijkheid vallen van :
BRUSSELS GREENBIZZ NV
Dieudonné Lefèvrestraat 17
1020 Brussel
België
KBO: 0542.552.078.
Tel: 32 23 33 81 00
E-mail: privacy@greenbizz.brussels

Hieronder vindt u de details van de gegevensverwerking die wij kunnen uitvoeren.

B. GEGEVENSCATEGORIEËN

In het kader van onze activiteiten kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:
– Identificatiegegevens
– Professionele gegevens
– Bankgegevens
– Gedragsmatige marketinggegevens

C. DOEL VAN DE VERWERKING

1) Voor identificatiegegevens

Uw identificatiegegevens stellen ons in staat u informatie te verstrekken over de geleverde diensten of diensten die u zouden kunnen interesseren, alsook over de evenementen van de openbare incubatoren van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ( https://incubators.brussels/nl/incubators )

2) Voor professionele gegevens

Uw professionele gegevens worden alleen gebruikt in het kader van onze zakelijke relatie, in het bijzonder voor coaching en opleiding.

3) Voor bankgegevens

Als u ons bankgegevens verstrekt, worden deze uitsluitend gebruikt voor de geleverde diensten.

4) Voor gedragsmatige marketinggegevens

Deze gedragsmatige marketinggegevens stellen ons in staat om uw profiel en gewoontes beter te begrijpen en zo te anticiperen op uw behoeften.

D. COOKIES

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen er cookies op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Wij gebruiken cookies om onze regelmatige bezoekers een optimale gebruikerservaring te bieden.
Voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, nodigen wij u uit om ons Cookiebeleid http://www.greenbizz.brussels/nl/privacy/ te raadplegen.

E. ONTVANGERS VAN DE GEGEVENS

Uw identificatie- en gedragsgegevens kunnen worden doorgegeven aan andere openbare incubatoren van het Brussels Hoodstedelijk Gewest (https://incubators.brussels/nl/incubators).

Om de kwaliteit en relevantie van onze diensten te optimaliseren, kunnen we bovendien – voor bepaalde activiteiten- gebruik maken van partners die gespecialiseerd zijn in hun vakgebied (waaronder coaching, opleiding, communicatie, websitebeheer, sociale media-activiteiten).

Wij selecteren zorgvuldig al onze gegevensverwerkers en zorgen ervoor dat zij voldoen aan hetzelfde beschermingsniveau van persoonsgegevens als wij u bieden (ook als onze verwerkers buiten de Europese Unie zijn gevestigd). Wij houden een intern register bij waarin al onze gegevensverwerkers zijn opgenomen. Indien nodig kunnen wij u informatie verstrekken over onze categorieën van gegevensverwerkers. Om dit te doen, is het voldoende dat u een e-mail stuurt naar het volgende adres: privacy@greenbizz.brussels .

Hiervoor leggen wij aan al onze verwerkers de verplichting op om persoonsgegevens te beschermen.

In ieder geval zullen uw gegevens nooit verkocht worden.

F. BEELDRECHTEN

In het kader van onze activiteiten kunnen (al dan niet gerichte) video’s of foto’s worden gemaakt. Tenzij u anders aangeeft, gaan wij ervan uit dat u instemt met deze foto’s en de publicatie ervan op de websites van de openbare incubatoren van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (https://incubators.brussels/nl/incubators) en op hun andere communicatiemiddelen.

G. BEWAARTERMIJN

Uw gegevens worden slechts zo lang bewaard als nodig is, dat wil zeggen:

– wanneer u aangeeft geïnteresseerd te zijn in onze diensten: uw gegevens worden 3 jaar na 31 december verwijderd omdat u niet hebt gereageerd op onze berichten.
– wanneer wij diensten verlenen: uw gegevens worden uiterlijk 10 jaar na 31 december na afloop van onze contractuele relatie verwijderd, met uitzondering van uw identificatiegegevens die wij bewaren voor het onderhoud van een alumninetwerk.

H. BIJWERKING VAN DE GEGEVENS

Om onze database bij te werken, verbinden wij ons ertoe om alle gegevens over u die onjuist blijken te zijn, te verwijderen of te corrigeren.

I. GEGEVENSBESCHERMING

Wij garanderen dat alle technische, organisatorische en menselijke maatregelen (firewalls, persoonlijke wachtwoorden, verificatiesysteem, beperkte toegang tot bestanden, enz.) worden genomen om uw gegevens te beschermen (in het bijzonder tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, wijziging en vernietiging).

De opslagmethode en de beveiligings- en vertrouwelijkheidsmaatregelen van uw gegevens worden gespecificeerd in een register van verwerkingsactiviteiten die wij intern ontwikkelen en opslaan.

In geval van een inbreuk op uw persoonsgegevens verbinden wij ons ertoe om, indien gerechtvaardigd, de gegevensbeschermingsautoriteit, zo snel mogelijk en, indien mogelijk, uiterlijk 72 uur na kennisname ervan, in kennis te stellen.

Het spreekt echter voor zich dat u als enige verantwoordelijk blijft voor de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw inloggegevens (gebruikersnaam, wachtwoord, enz.).

In geval van diefstal of misbruik van uw inloggegevens, gelieve ons onmiddellijk per e-mail op de hoogte te brengen op het volgende adres: privacy@greenbizz.brussels .

J. UW RECHTEN

U kan op elk ogenblik en gratis vragen:

– toegang te krijgen tot uw gegevens en deze te ontvangen in de vorm van een kopie (eenvoudig te gebruiken en maakt de overdraagbaarheid van gegevens mogelijk);
– de verwijdering van uw gegevens;
– de wijziging van uw onjuiste of onvolledige gegevens;
– het beperkte gebruik van uw gegevens te beperken;
– dat uw gegevens niet zullen worden verwerkt (verzet).

Om dit te doen, is het voldoende dat u een e-mail stuurt naar het volgende adres: privacy@greenbizz.brussels .

Uw aanvraag wordt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van uw aanvraag behandeld.

Overeenkomstig de wetgeving heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoritaiet (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/) als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens onwettig is.

K. VRAGEN

Uiteraard staan wij tot uw beschikking als u vragen heeft over ons privacybeleid. Het is voldoende dat u hiervoor een e-mail stuurt naar het volgende adres: privacy@greenbizz.brussels .

L. WIJZIGINGEN

Zoals elk beleid, is de inhoud van ons Privacybeleid onderhevig aan wijzigingen. U kunt de laatste versie hiervan raadplegen op onze website: http://www.greenbizz.brussels/nl/privacy/

Datum van laatste wijziging: 21/08/2019