Ontdek onze 4 milieulabels

20 oktober, 2021Terug

Wist je dat Greenbizz 4 ecolabels behaald heeft ?
Deze labels weerspiegelen onze inspanningen op het gebied van ons eco-management en het verminderen van onze impact op het milieu.

Lees er hieronder meer over …

 

Het label Ecodynamische Onderneming

Het Label Ecodynamische Onderneming beloont en moedigt bedrijven, verenigingen en Brusselse instellingen aan, die stappen ondernemen om de impact van hun bedrijfsactiviteit op het milieu te verkleinen. Dit is op het vlak van afvalbeheer en -preventie, rationeel energiegebruik, mobiliteitsbeheer bij werknemers, …

Het doel is om de manier te evalueren waarop de organisatie haar activiteiten uitvoert, niet de activiteit zelf.
Een organisatie wordt hier dus niet beoordeelt op het ecologische aspect van de core-business.

Het Green Key label

Green Key is het eerste internationale milieukeurmerk voor toeristische accommodatie.
Maar niet alleen daarvoor, want ook conferentiecentra, pretparken en restaurants kunnen dit label behalen.
Als evenementenlocatie besloot Greenbizz ook voor dit label te gaan.

Bedrijven of organisaties met het Green Key label dragen bij aan een sociaal en ecologisch rechtvaardige samenleving door aan strenge normen te voldoen op het gebied van management (personeel, administratie, communicatie, beleid), afval, energie, voedsel, mobiliteit, water- en groenbeheer en schoonmaak.

Bovendien garandeert het Green Key-label de klant dat het gekozen etablissement altijd een lage ecologische voetafdruk houdt.

 

 

Het label Voorbeeldgebouw

Greenbizz is een pasief gebouw. Het was dan ook bijna vanzelfsprekend dat we de nodige stappen ondernamen om het label “voorbeeldgebouw” te verkrijgen. Een voorbeeldgebouw is een gebouw dat aan een aantal criteria voldoet:

  • – Energie: Het energieconcept moet gericht zijn op de minimalisering van de primaire energiebehoeften en een minimaal gebruik van conventionele energiebronnen (olie, gas, elektriciteit). Het concept streeft naar een zero-emissiegebouw (geen CO2-uitstoot).
  • – Ecoconstructie: In het concept worden maatregelen genomen die de impact van het gebouw op de mens en het milieu beperken wat betreft waterbeheer, comfort en gezondheid, afvalbeheer, materialen, enz.
  • – Rendabiliteit en reproduceerbaarheid: De projecten combineren bestaande technieken én vernieuwende oplossingen. De combinatie hiervan is een ambitieus project dat technisch en financieel toegankelijk blijft voor de Brusselse markt.
  • – Architecturale kwaliteit en zichtbaarheid: De zichtbaarheid van het project, de inplanting in de openbare ruimte én de architecturale kwaliteit (met aandacht voor wooncomfort, esthetiek en doordacht gebruik van materialen) worden eveneens geëvalueerd.

 

Het label “Réseau Nature” van Natagora

Het label “Réseau Nature” is een netwerk dat alle openbare of private groene ruimten verenigt die de natuur respecteren en beschermen. Dit eco-sociale project is toegankelijk voor iedereen: particulieren, verenigingen, bedrijven, scholen, gemeenten, burgergroepen, …

Het geeft de nodige sleutels om de biodiversiteit van een grondstuk te bevorderen op basis van 5 principes :

  • – Synthetische chemische bestrijdingsmiddelen uitsluiten.
  • – Natuurlijke omgevingen behouden en geen menselijke activiteiten ontwikkelen die leiden tot de vernietiging ervan.
  • – Inheemse planten bevoordelen die in het wild bestaan in uw regio.
  • – Spontaniteit en diversiteit in de natuur aanmoedigen.
  • – De ontwikkeling van invasieve uitheemse soorten beperken en ze niet introduceren.

 

Share

Kom erbij !

Stuur een aanvraag