Kom bij ons !

Heeft uw project te maken met het milieu, milieuvriendelijk bouwen
of de duurzame en kringloopsector?
Kom bij ons !

Hoe aansluiten bij Greenbizz ?

We valideren de bedrijven op hun aanvraagformulier

Het selectiecomité van Greenbizz beoordeelt en valideert de projecten van bedrijven die zich wensen te vestigen in de ateliers of incubatiemodules van Greenbizz.

Het selectiecomité vergadert op verzoek, naargelang de indiening van de projecten.

De beoordeling gebeurt op basis van een dossier dat voorbereid werd door het kandidaat-bedrijf, soms aangevuld met een ontmoeting met de verantwoordelijke(n) van het bedrijf.

Het kandidaatsdossier moet de volgende zaken bevatten:

Een beschrijving van de bedrijfsactiviteiten

De jaarrekening indien het om een bestaand bedrijf gaat

Het financieel plan en het businessplan voor een bedrijf dat opgericht wordt of een project heeft: marktanalyse, analyse van de concurrentie, Differentiatiepunten, doelgroepen, technologische voordelen…

Toelichting over de manier waarop dit aansluit bij de opdrachten en waarden van Greenbizz, evenals de banden met de duurzame economie

De geplande groei indien het gaat om een nieuw bedrijf

De CV(s) van de verantwoordelijke(n) van het bedrijf

Het comité baseert zijn beslissing
op de volgende factoren:

Voor de productie-ateliers

De financiële soliditeit zoals blijkt uit het financieel plan of de jaarrekening

Het niveau van business diffrentiatie

De coherentie ten opzichte van de doelstellingen van Greenbizz voor sectoren die gericht zijn op het milieu of op duurzame ontwikkeling

Het potentieel inzake jobcreatie

De activiteiten met betrekking tot de productie of de transformatie van producten

Voor de incubatiemodules

De financiële zekerheid ingeschat op basis van het financieel plan of de jaarrekeningen

De graad van technologische innovatie

De coherentie ten opzichte van de doelstellingen van Greenbizz voor sectoren die gericht zijn op het milieu of op duurzame ontwikkeling

De datum van oprichting van het bedrijf

Kom bij ons !

Nu aanvraag sturen