Be Circular : Wat er verandert in 2022

22 February, 2022Back

U hebt een circulair project op het gebied van:

 • – circulaire mobiliteit en logistiek
  – verminderen, hergebruiken en recycleren (3R)
  – duurzame voeding
  – nieuwe circulaire economische modellen?

Neem deel aan de projectoproep BeCircular en krijgt:

 • – een financiering die kan oplopen tot € 200.000
  – begeleiding voor uw kandidatuur en uw project
  – een netwerk van circulaire gewestelijke actoren
  – en nog veel meer!

Wil je graag een dossier indienen, maar kon je niet aanwezig zijn op de openingsavond ? Lees dan aandachtig de tekst hieronder, want de aanvraagprocedure is gewijzigd.

De projectenoproep verloopt nu in twee fasen: een eerste dossier (light-versie) moet ten laatste op 7 maart ingediend worden. Als de jury het project als veelbelovend beschouwd, wordt het geselecteerd voor de tweede ronde en moet uiterlijk op 20 juni een tweede, substantiëler dossier worden ingediend.

Concreet zijn dit de belangrijkste data voor de volgende fasen:

 1. 07/03 – Afsluiting van de eerste ronde van kandidatuurindiening
 2. 20/04 – Bekendmaking van de geselecteerde en niet-geselecteerde kandidaten voor de tweede ronde
 3. 24/06 – Afsluiting van de tweede ronde van de projectoproep BeCircular 2022
 4. December: bekendmaking van de winnaars

Om jullie te helpen bij de voorbereiding van uw kandidatuurindiening biedt Be Circular :

– Een online FAQ (vaak gestelde vragen en antwoorden). Te raadplegen vóór de HelpDesk te bellen.

– Een online helpdesk op het kandidatuurplatform om jullie schriftelijke vragen over de indiening van de kandidatuur te beantwoorden.

– Vanaf de tweede ronde zullen de kandidaten extra steun krijgen om hen te helpen bij de voorbereiding van hun indiening: gratis ondersteuning bij het samenstellen van hun dossier, telefonische hulplijnen, een seminarie over het financieel plan, enz.

Gedetailleerde informatie over de editie 2022 is te vinden op dit adres: https://www.circulareconomy.brussels/editie-2022/?lang=nl

Share

Join us

Send a request